זה מה שהיה כאן ב-2023

זה מה שהיה כאן ב-2022

זה מה שהיה כאן ב-2019

צילום: יהושע בנימין אופיר

זה מה שהיה כאן ב-2018

זה מה שהיה כאן ב-2017

זה מה שהיה כאן ב-2016

זה מה שהיה כאן ב-2015

זה מה שהיה כאן ב-2014

© כל הזכויות שמורות - פסטיבל שובר מסך 2023