זה מה שהיה כאן ב-2024
זה מה שהיה כאן ב-2023
זה מה שהיה כאן ב-2022
זה מה שהיה כאן ב-2019

צילום: יהושע בנימין אופיר

זה מה שהיה כאן ב-2018
זה מה שהיה כאן ב-2017
זה מה שהיה כאן ב-2016
זה מה שהיה כאן ב-2015
זה מה שהיה כאן ב-2014
© כל הזכויות שמורות - פסטיבל שובר מסך 2024