29.5.2019

גלריית שובר מסך 2019

צילום: יהושע בנימין אופיר

גלריית שובר מסך 2018

גלריית שובר מסך 2017

גלריית שובר מסך 2016

גלריית שובר מסך 2015

גלריית שובר מסך 2014

גלריית שובר מסך 2013

גלריית שובר מסך 2012